ข่าวประชาสัมพันธ์

บบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสันกำแพง 


                           การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


คลิปวิธีการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

นักเรียนสามารถลงทะเบียนวิชาชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถลงทะเบียกิจกรรมชุมนุมได้หรือมีปัญหาในการลงทะเบียน

ติดต่อครูอภิรักษ์ สีทาน้อย


เบอร์โทรศัพท์ 096 9571247


47765.jpg